پوزیشن اولین دخول

بهترین پوزیشن جنسی در اولین دخول کدام است؟

اول از همه باید بدانیم که پوزیشن در رابطه جنسی وابسته به افراد مختلف، زن یا مرد بودن، میزان تحریک شدن و لذت جنسی متفاوت است و ممکن است ...

ادامه مطلب