کلیتوریس چیست

کلیتوریس چیست و فرق رابطه کلیتورال و رابطه واژینال

کلیتوریس چیست ؟ تقریباً به اندازه نخود یا کوچکتر یکی از فسمت‌های تناسلی زنانه است که به چوچوله نیز نام برده می‌شود؛ بسیار حساس‌تر از آل...

ادامه مطلب