کلیتوریس چیست

کلیتوریس چیست و فرق رابطه کلیتورال و رابطه واژینال

کلیتوریس چیست ؟ تقریباً به اندازه نخود یا کوچکتر یکی از فسمت‌های تناسلی زنانه است که به چوچوله نیز نام برده می‌شود؛ بسیار حساس‌تر از آل...

ادامه مطلب

شریک جنسی چاق

شریک جنسی چاق و بهترین پوزیشن جنسی برای مردان و زنان چاق

شریک جنسی چاق و رابطه جنسی موفق با مرد یا زن چاق، تاثیر آنچنانی در اوج لذت جنسی ندارد. به شرطی که موارد زیر را رعایت کنید: اجازه دهی...

ادامه مطلب